top of page
편집11.png

Công nghệ

Chúng tôi giới thiệu các tính năng tùy chọn chính của cần trục di động.

                Chúng ta hãy gặp nhau!

Khác biệt với các tùy chọn mới
                   Gặp nhau !

​chế độ lái thay đổi

Hiệu quả của việc tìm kiếm không gian.

btt-e_imglcampaignslider.jpg

Cần cẩu từ xa  điều khiển

Mọi thứ trước mắt.

hydraulik-detail-002_web_imglcampaignslider.jpg

Quyền lực  hệ thống thủy lực

Hệ thống thủy lực đã được xác minh.

Cơ sở Vario

Hiệu quả về không gian để thiết lập.

​Kế hoạch giàn khoan khác biệt  gặp gỡ

với một hình dung mới

Hãy thử tải trước công việc!

041-565-0400 ~ 2

TIẾP XÚC

bottom of page