top of page

​chế độ lái thay đổi

An toàn và tiết kiệm cao với hệ thống lái cầu sau chủ động

zentrierzylinder_web_img_600.jpg

 xi lanh định tâm 

  1. Ngay cả trong trường hợp hỏng hóc, trục cầu sau vẫn thẳng.  

  2. có thể được sắp xếp.

liebherr-lwe-steering-programs_img_600.jpg

5 chương trình lái

  1. Giao diện trực quan

  2. Kết nối với nút ổ đĩa để tránh những sai lầm khi vận hành

  3. Chương trình có thể liên kết trong khi lái xe

liebherr-mobilkrantechnik-p415-00-d04-2016_web.jpg

Tổng quan về 5 chương trình lái

  1. lái đường

  2. lái tất cả các bánh

  3. Lái cua

  4. Giảm kích thước cắt

  5. Hệ thống lái cầu sau độc lập

041-565-0400 ~ 2

TIẾP XÚC

bottom of page