top of page

Triết lý / Tầm nhìn Quản lý

의미의 돌
자전거 핸들

Để đạt được sự phát triển bền vững như một công ty luôn làm việc với khách hàng, Joongang Crane Co., Ltd. 
Chúng tôi thực hiện các trách nhiệm của công ty và theo đuổi văn hóa doanh nghiệp đúng đắn bằng cách suy nghĩ, đánh giá và hành động đúng đắn. 
Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đặt ra một quy tắc ứng xử đạo đức mà công ty và các giám đốc điều hành và nhân viên của công ty phải tuân thủ và cam kết thực hành quy tắc đó.

6 ô tô
Nguyên tắc đạo đức kinh doanh

01

​hứa với khách hàng

Đặt khách hàng lên hàng đầu, luôn tôn trọng ý kiến của khách hàng, trung thực với khách hàng, không ngừng tạo ra và cung cấp giá trị cho khách hàng theo quan điểm của khách hàng, từ đó đảm bảo được niềm tin từ khách hàng.

04

Quan hệ đúng mực với đối tác

Chúng tôi hướng tới mục tiêu cùng phát triển bằng cách tăng cường sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau thông qua thương mại minh bạch và công bằng theo một trật tự kinh tế thị trường tự do.

02

Đạo đức cơ bản của người lao động

Ban lãnh đạo và nhân viên của JoongAng Crane luôn coi trọng giá trị của khách hàng, dựa trên tư duy lấy khách hàng làm trung tâm, được khách hàng tin tưởng và triết lý hành động theo đuổi văn hóa doanh nghiệp công bằng, rõ ràng và tươi sáng.

05

Trách nhiệm với Nhà nước và Xã hội

Luôn ghi nhớ rằng công ty tồn tại dựa trên nền tảng của quốc gia và xã hội, và bằng cách phát triển công ty thông qua các hoạt động kinh doanh lành mạnh, chúng tôi đóng góp vào cuộc sống sung túc của người dân và phát triển xã hội bằng cách tạo ra của cải xã hội.

03

nhận thức an toàn trưởng thành

Duy trì hoạt động văn hóa an toàn và sức khỏe kiểu tham gia quản lý lao động để mở rộng nền tảng cho việc hình thành và thiết lập văn hóa an toàn tự quản tại nơi làm việc và nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe của các thành viên tại nơi làm việc.

06

Trách nhiệm và Trách nhiệm Quản lý Thiết bị

Duy trì tình trạng trang thiết bị tốt nhất để bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động và góp phần tiến bộ văn hóa an toàn xã hội và sức khỏe

làm.

Thành công không phải là kết thúc, và thất bại không phải là tử vong.  

Điều quan trọng là can đảm để kiên trì.

Winston Churchill

a67585c0e8e415ba4cf5_edited.jpg

Stroies từ thế giới joongang

thông tin  Trung tâm

​Chúng tôi chia sẻ những tin tức mới nhất của cầu trục miền trung và sự sống động của hiện trường.

Stroies từ thế giới joongang

thông tin  Trung tâm

​Chúng tôi chia sẻ những tin tức mới nhất của cầu trục miền trung và sự sống động của hiện trường.

57053734_397169627789292_6088131110041026560_n_edited.jpg

Stroies từ thế giới joongang

​Chúng tôi chia sẻ những tin tức mới nhất của cầu trục miền trung và sự sống động của hiện trường.

보유장비

041-565-0400 ~ 2

TIẾP XÚC

bottom of page